Татаж авах

 • CBK угаалгын уусмал компанийн танилцуулга
 • CBK 008 төрлийн машин угаалгын машин бүтээгдэхүүний танилцуулга
 • CBK 108 төрлийн машин угаалгын машин бүтээгдэхүүний танилцуулга
 • CBK 208 төрлийн машин угаалгын машин бүтээгдэхүүний танилцуулга
 • CBK 308 төрлийн машин угаалгын машин бүтээгдэхүүний танилцуулга
 • CBK 008 төрлийн машин угаалгын машин бүтээгдэхүүний товч танилцуулга
 • CBK 108 төрлийн машин угаалгын машин бүтээгдэхүүний товч танилцуулга
 • CBK 208 төрлийн машин угаалгын машин бүтээгдэхүүний товч танилцуулга
 • CBK 308 төрлийн машин угаалгын машин бүтээгдэхүүний товч танилцуулга
 • CBK Automatic Tunnel Car Wash TN001
 • CBK Ус дахин боловсруулах автомат төхөөрөмж
 • 4 төрлийн мэдрэгчгүй машин угаалгын машин хоорондын ялгаа
 • 008 Талбайн төлөвлөлт
 • 108 Талбайн төлөвлөлт
 • 208 Талбайн төлөвлөлт
 • 308 Сайтын төлөвлөлт
 • CBK машин угаалгын машины үндсэн давуу талууд
 • 1.0_CBK Талбайн төлөвлөлт ба машины хэмжээ төлөвлөлт
 • Автомат хаалга суурилуулах гарын авлагыг засварлах
 • Автомат хаалганы танилцуулга
 • CBK US-EV броучер
 • CBK US-SV броучер
 • CBK суурилуулахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
 • CBK Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
 • CBK US SV&EV Site Planning